Software fund

Automatisk håndtering af video-, lyd- og andre filer

FFASTrans er software til at konvertere og behandler video-, og lyd-filer men også andre filtyper. Du kan opsætte workflows, som holder øje med foldere på din pc. Når en fil gemmes i en overvåget folder, bliver en rækkefølge af handlinger automatisk udført. Udover konvertering mellem video- og lydformater, kan der tilføres videoeffekter og filerne kan […]

Read More
Ferier

Sommer i Harzen

Hele familien kørte til Goslar-området. Vi oplevede et gammelt mineområde i Hahnenklee-området og så, hvordan man gennem mange århundreder havde brudt forskellige mineraler i bjerget. Det var spændende at se, hvordan forholdene i minen har ændret sig op igennem tiden. Byen Goslar er en smuk middelalderby med bindingsværkshuse og hygge. Ved Hahnenklee er der mulighed […]

Read More
Back To Top